คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6
10-12 สุขุมวิท ซอย 6 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 022539081-3 กด 3 เปิด อังคาร-อาทิตย์

สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED)
433/11 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 022861067 เปิด จันทร์-ศุกร์

ร้านเรเดียนท์
10 ซอยร่มเย็น ถนนพัฒนาการ 17 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 023190399 เปิด จันทร์-ศุกร์

ร้านพันธกิจ
9 ลาดพร้าว 64 แยก 2 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0839446449, 0868595696

Thailand Campus Crusade for Christ
230/38 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 022756762, 022756440

ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (Hugbrary)
473 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 023544980-1

สมาคมพระคริสตธรรมไทย
319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 022798341

ร้านสำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
57 ซอยโอเรียนเต็ล เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 026306820-5

ร้านไอเดียบุ๊คส์ขอนแก่น
สถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ถนนอำมาตย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043333250

ห้องปัญญา
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ 10 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053243072

ร้านสุริยบรรณ เชียงใหม่
อาคาร 75 ปี มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ เลขที่ 29 ถนนรัตโกสินทร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053244381-2 ต่อ 113

ร้านเสียงสันติบุ๊คสโตร์
8/4 หมู่ 2 ถนนเจริญเมือง ซอยหนองประทีป ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053242654

ร้าน CLC เชียงใหม่
267/10 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0532404477

TLC Center
78/2 หมู่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0817165651

ร้านซีนายคริสเตียนบุ๊คสโตร์
504 หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 053350230

ร้านห้องหนังสือประตูคับแคบ (เชียงรายวิศวกรรม)
130 หมู่ 5 ถนนเด่นห้า-ดงมะตะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053758053

คลังหนังสือชีวิตใหม่
627 ถนนวิเศษเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0896368415

คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก
86/1 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055215783, 08818868373

ศูนย์หนังสือคริสเตียนหาดใหญ่
10 ถ.ป.ณัฐพล ซอย 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074421037