องค์การกนกบรรณสารเป็นพันธกิจที่อยู่ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 50 แล้ว พันธกิจหลักของเราคือการผลิตวรรณกรรมคริสเตียน สื่อเพื่อการประกาศ และคู่มือสำหรับศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเชื่อของคริสตชน และสนับสนุนคริสตจักรไทยให้มีหนังสือคริสเตียนที่ดีเพื่อใช้ในพันธกิจ

กนกบรรณสารเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ลำพังรายได้จากการขายหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอในการดำเนินพันธกิจให้ก้าวไป #กนกบรรณสารขอเรียนเชิญท่านที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจนี้โดยการถวายทรัพย์ รวมทั้งใช้หนังสือ หรือช่วยแนะนำพันธกิจของกนกฯ ให้คนอื่นได้รู้จัก

เงินถวายและการสนับสนุนของเท่านจะมีความหมายมากยิ่งต่อพันธกิจของกนกบรรณสาร เป็นพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้ต่อไป ท่านคือผู้ร่วมส่งต่อพระพรของพระเจ้า และเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องคริสเตียนอีกจำนวนมาก ❤️