กนกบรรณสารเป็นสำนักพิมพ์วรรณกรรมคริสเตียนไทย ดำเนินการภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อสนับสนุนงานด้านวรรณกรรมคริสเตียนภาษาไทยให้เผยแพร่ออกไปสู่บุคคลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วย
 2. เป็นเครื่องมือสำหรับการประกาศพระกิตติคุณไปสู่คนไทย
 3. เสริมสร้างการเติบโตด้านจิตวิญญาณของคริสเตียนไทย

ด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้น พันธกิจของกนกฯ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับคริสตจักรและร้านหนังสือโดยตรง ในการร่วมกันกระจายวรรณกรรมคริสเตียนออกไปให้กว้างขวาง เพื่อบริการ พี่น้องคริสตชนในการซื้อหาวรรณกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตส่วนตัว การประกาศและงานรับใช้ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น จึงได้จัดให้มีตัวแทนจำหน่ายหนังสือในคริสตจักร และร้านหนังสือขึ้น โดยคริสตจักรสามารถแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือของกนกบรรณสาร หรือ หนุนใจให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งสมัครเป็นตัวแทนภายใต้การรับรองของคริสตจักร (หนึ่งคริสตจักรมีตัวแทนได้หนึ่งท่านเท่านั้น)

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนวิธีการสมัครสิทธิประโยชน์หมายเหตุวิธีการชำระเงิน
 1. เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น
 2. มีใบรับรองจากศิษยาภิบาล หรือประธานธรรมกิจคริสตจักร

กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครขอรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  ของผู้รับผิดชอบเป็นตัวแทนจำหน่าย
 4. จดหมายรับรองจากศิษยาภิบาล
  หรือประธานธรรมกิจประจำคริสตจักรที่เป็นสมาชิกภาพ
 5. แผนที่ที่ตั้งของคริสตจักร
 1. เปอร์เซ็นต์ส่วนลดดังต่อไปนี้
  • ยอดซื้อครบ 3,000 บาท ลด 15%
  • ยอดซื้อครบ 5,000 บาท ลด 20%
  • ยอดซื้อครบ 6,000 บาท ลด 30%

กรณีสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 3,000 บาท ในการสั่งแต่ละครั้ง ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับส่วนลด 10 %
(ยกเว้นใบปลิว และ โปสเตอร์ข่าวดีชี้ความจริง ได้ส่วนลดสูงสุด 20 %)

2. ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่กนกบรรณสารจัดขึ้นทุกครั้ง

3. ตัวแทนจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากกนกฯ ในเรื่องโครงการส่งเสริมการขาย

 1. งดเปลี่ยนหรือคืนหนังสือยกเว้นกรณีหนังสือชำรุดจาก
  การพิมพ์หรือการส่ง
 2. ตัวแทนจะต้องมียอดสั่งซื้อหลังหักส่วนลดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อปี (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) เพื่อจะสามารถคงสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่ายในปีต่อไป
 3. กนกบรรณสารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกตัวแทนจำหน่าย
  หากตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
 4. การจัดส่งหนังสือ จัดส่งโดยคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริง
  (ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ) ดังนี้
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ในกรณีที่หนังสือมีไม่มาก
 • จัดส่งทาง บริษัทขนส่งเอกชน ในกรณีที่หนังสือมีจำนวนมาก
 • จัดส่งฟรีโดยพนักงานกนกฯ (เฉพาะการส่งในเขตกทม.
  ที่มียอดสั่งเกิน 5,000 บาทหลังหักส่วนลดแล้ว)

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกนกบรรณสาร

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.พระราม 2 กม. 7
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 228-4-34714-9
SWIFT CODE: BKKBTHBK
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี พระราม 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 239-2-25785-2
SWIFT CODE: SICOTHBK
ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.พระรามที่ 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 711-2-98507-1
SWIFT CODE: KASITHBK

เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้กนกบรรณสารทราบโดย

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ทางแฟกซ์ 0 2417 2510 หรือ ทางอีเมล “orders@thai.kanokbannasan.org”
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ทาง application Line Line id : kanokbannasan
 • ส่ง SMS อัตโนมัติจากธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้โอนชัดเจน มาที่ 08 6881 6166 หรือ 08 6896 9188
 • ส่งอีเมลอัตโนมัติจากเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้โอนชัดเจน มาที่ “orders@thai.kanokbannasan.org”
 • ส่งอีเมล หรือ SMS แจ้งโดยระบุชื่อธนาคารที่โอนเข้า จำนวนเงิน วันที่ และเวลาที่โอน มาที่ 08 6881 6166 หรือ 08 6896 9188
เช็ค

สั่งจ่าย “OMF Thailand” ขีดคร่อม A/C Payee Only

แล้วส่งเช็คมาที่

กนกบรรณสาร
86/122-4 ซอยท่าข้าม 28/1 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ธนาณัติ

สั่งจ่าย “กนกบรรณสาร ปณจ. บางขุนเทียน 10150”

แล้วส่งธนาณัติมาตามที่อยู่นี้

กนกบรรณสาร
86/122-4 ซอยท่าข้าม 28/1 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 10150