สามารถอ่าน “วารสารเพื่อนนักอ่าน” ย้อนหลังได้ที่ 

เพื่อนนักอ่าน ฉบับที่ 4/2018  “นับพระพร”

เพื่อนนักอ่าน ฉบับที่ 3/2018  “เกิดดอก ออกผล”

เพื่อนนักอ่าน ฉบับที่ 2/2018  “รดน้ำชีวิต ฝ่ายจิตวิญญาณ”

เพื่อนนักอ่าน ฉบับที่ 1/2018  “หยั่งราก เพื่อเกิดผล”