สิทธิพิเศษ... ที่คุณจะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกบ้านกนกเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
 • ได้รับข่าวสารและหนังสือใหม่ ส่งตรงถึงบ้านก่อนใคร สะดวกและรวดเร็ว!
 • รับส่วนลด 15 % สำหรับหนังสือใหม่ (พิมพ์ครั้งแรก) จำนวน 1 เล่ม ค่าจัดส่งและค่าลงทะเบียน ฟรี!
 • รับส่วนลด 10 % สำหรับหนังสืออื่นๆ ทุกเล่มที่จัดพิมพ์โดยกนกบรรณสาร (ค่าจัดส่งหักจากเงินของสมาชิก)
 • รับส่วนลด 5 % สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นที่มีจำหน่ายในร้านของกนกบรรณสาร
 • รับส่วนลด 30% สำหรับหนังสือของกนกบรรณสาร เมื่อท่านสั่งซื้อในเดือนเกิดของท่านในวงเงินราคาเต็มไม่เกิน 2,000 บาท โดยขอให้ท่านส่งเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันเดือนเกิดของท่านมาพร้อมกับใบสั่งซื้อ
 1. ค่าสมัครครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท (เพื่อฝากไว้ในบัญชีสมาชิกสำหรับหักเป็นค่าหนังสือ)
 2. กนกฯ จะจัดส่งหนังสือพิมพ์ครั้งแรกทุกเล่มให้กับท่าน (ยกเว้นหมวดอ้างอิงทางศาสนศาสตร์และหมวดที่ท่านได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่าท่านไม่ต้องการรับ) โดยกนกฯ จะจัดส่งให้สมาชิกโดยอัตโนมัติและหักค่าหนังสือจากบัญชีสมาชิก
 3. ยอดเงินคงเหลือของท่านจะปรากฏในใบเสร็จค่าหนังสือ หากเหลือน้อยกว่า 100 บาท ขอเชิญท่านโอนเงินมาเพิ่มเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของสมาชิกตามระบุข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องรับหนังสือพิมพ์ครั้งแรกและส่วนลด
 4. กนกบรรณสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมาชิกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กนกบรรณสารจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของสมาชิกในเดือนธันวาคมของทุกปี หากท่านมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท และไม่ได้ต่ออายุคือไม่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีสมาชิก หรือไม่มีการซื้อหนังสือใดๆ นานกว่า 6 เดือน กนกบรรณสารจะถือว่าท่านมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์การเป็นสมาชิก “บ้านกนก” และอนุญาตให้นำเงินที่เหลือไปสมทบทุนเพื่อการผลิตหนังสือของกนกบรรณสารต่อไป

เพียงท่าน

 • กรอก ใบสมัครสมาชิกบ้านกนก
 • ส่งใบสมัครกลับมายังอีเมล์  orders@kanokbannasan.org
 • และชำระค่าสมาชิกตามที่ระบุไว้ในใบสมัครอย่างครบถ้วน

ท่านก็จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกบ้านกนกโดยสมบูรณ์ในทันที