ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ได้

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกบ้านกนก เราจะจัดส่งหนังสือให้ทันที โดยหักค่าหนังสือผ่านบัญชีสมาชิก ส่วนท่านที่ไม่มีบัญชีสมาชิก เราจะแจ้งยอดเงินสั่งซื้อพร้อมค่าจัดส่งให้ท่านทราบก่อน

ค่าจัดส่งวิธีการชำระเงินยืนยันการโอนเงิน

ภายในประเทศ
โปรดอย่าโอนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันค่าส่งและ การติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของกนกบรรณสาร

การจัดส่งไปต่างประเทศ
กนกบรรณสารจะแจ้งค่าส่งให้ทราบเป็นกรณีไป กรุณาอย่าชำระเงินจนกว่ากนกบรรณสารจะยืนยันกับท่านเรื่องรายการสินค้า ราคา และค่าจัดส่ง

หลังได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ดังนี้

ธนาณัติ

สั่งจ่าย “กนกบรรณสาร ปณจ. บางขุนเทียน 10150”

แล้วส่งธนาณัติมาตามที่อยู่นี้

กนกบรรณสาร
86/122-4 ซอยท่าข้าม 28/1 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

เช็ค

สั่งจ่าย “OMF Thailand” ขีดคร่อม A/C Payee Only

แล้วส่งเช็คมาที่

กนกบรรณสาร
86/122-4 ซอยท่าข้าม 28/1 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกนกบรรณสาร

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.พระราม 2 กม. 7
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 228-4-34714-9
SWIFT CODE: BKKBTHBK
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี พระราม 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 239-2-25785-2
SWIFT CODE: SICOTHBK
ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.พระรามที่ 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 711-2-98507-1
SWIFT CODE: KASITHBK

เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้กนกบรรณสารทราบโดย

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ทางแฟกซ์ 0 2417 2510 หรือ
  • ทางอีเมล “orders@kanokbannasan.org”
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ทาง application Line  Line id : kanokbannasan
  • ส่ง SMS อัตโนมัติจากธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้โอนชัดเจน มาที่ 08 6881 6166 หรือ 08 6896 9188
  • ส่งอีเมลอัตโนมัติจากเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้โอนชัดเจน มาที่ “orders@kanokbannasan.org”
  • ส่งอีเมล หรือ SMS แจ้งโดยระบุชื่อธนาคารที่โอนเข้า จำนวนเงิน วันที่ และเวลาที่โอน มาที่ 08 6881 6166 หรือ 08 6896 9188