หนังสือใหม่! “เทศนาเฉลยธรรมบัญญัติ”

วาระสุดท้ายของโมเสสใกล้จะมาถึงแล้ว!

บัดนี้เขานำชนชาติอิสราเอลรุ่นลูกหลานมาถึงชายแดนคานาอัน ซึ่งเป็น “แผ่นดินแห่งพระสัญญา” ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมเมื่อหกร้อยปีก่อน โมเสสเทศนาเพื่อหนุนใจให้ชาวอิสราเอลเข้ายึดครองคานาอัน และมีชีวิตใหม่ในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาอย่างสัตย์ซื่อ ให้ชนชาติอิสราเอลที่เหลืออยู่รักษากฎบัญญัติทั้งสิ้นที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา โมเสสเตือนลูกหลานให้ตระหนักถึงความไม่เชื่อฟังและการกบฏของคนรุ่นพ่อแม่ซึงส่งผลให้พวกเขาไม่ได้เข้าแผ่นดินแห่งพระสัญญา และทั้งหมดต้องเสียชีวิตลงในถิ่นทุรกันดาร

และพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติก็คือการเทศนาครั้งสุดท้ายของโมเสส ก่อนเขาจะส่งต่อหน้าที่ให้โยชูวาเป็นผู้นำประชาชนเข้ายึดครองคานาอันต่อไป

Rev. Paul Barker แห่ง Langham Partnership International ประเทศสหราชอาณาจักร เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักเทศน์และครูสอนพระคัมภีร์ แต่เนื้อหาภายในเล่มก็ให้ความรู้แก่ผู้อ่านทั่วไปอย่างดียิ่ง เพราะมีการแบ่งพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นตอนๆ ใช้คำอธิบายแบบสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับมากมายที่พระเจ้าทรงบัญชาต่ออิสราเอลในยุคโบราณนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุผล กฎเกณฑ์บางเรื่องที่ดูแปลกประหลาดและเข้าใจได้ยากสำหรับคริสเตียนในปัจจุบัน ก็จะมีคำอธิบายอยู่ในภาคผนวก ช่วยให้เราเข้าใจว่ากฎเหล่านั้นตั้งขึ้นด้วยเหตุผลอะไร เรายังจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นหรือไม่ในปัจจุบัน หรือจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไรในวัฒนธรรมและกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

>>> คลิกเพื่อสั่งซื้อหนังสือเทศนาเฉลยธรรมบัญญัติ <<<

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือ สั่งซื้อหนังสือ
Facebook : kanokbannasan
Line id : kanokbannasan
Email : orders@thai.kanokbannasan.org
หรือทางหมายเลข 0 2417 2511-3 และ 086 881 6166

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น