ทำความเข้าใจภาษากรีก

250.00฿

ตำราภาษากรีกเบื้องต้นเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการ ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้จักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษากรีก เพื่อพวกเขาจะสามารถเริ่มอ่านและศึกษาจากพันธสัญญาใหม่
ฉบับภาษากรีก ตลอดจนกระทั่งใช้ประโยชน์จากคู่มือประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหาของพันธสัญญาใหม่ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่าน “อุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทธ. 2:15)

เขียนโดย อ.เอษรา โมทนาพระคุณ
ISBN 978-616-7860-66-4
รหัสสั่ง 9500/4
จำนวนหน้า 342
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านเคยสงสัยไหมว่า วิทยากรรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?

นักเทศน์ ก: “คำถามของพญามาร บ่งบอกให้เห็นว่ามันถือว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตร ของพระเจ้าจริงๆ” (มธ. 4:3)

นักเทศน์ ข: “ในความหมายของเปาโล การประกอบด้วยพระวิญญาณ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น” (อฟ. 5:18)

นักเทศน์ ค: “ประชาชนจึงพากันเดิน ออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นทิวแถว เพื่อมาเฝ้าพระเยซููที่บ่อน้ำ” (ยน. 4:30)

 

ส่วนหนึ่งของคำตอบก็คือ พวกเขาวิเคราะห์พระธรรมเหล่านี้ จากภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาเดิมของพันธสัญญาใหม่

แม้ผู้อ่านพระคัมภีร์ฉบับแปลจะสามารถได้เนื้อหาสำคัญ ของพระธรรมแต่ละตอน (เหมือนดูโทรทัศน์ขาวดำ) แต่ผู้ที่สามารถวิเคราะห์จากภาษาเดิมได้ จะได้สีสันและภาพที่ครบถ้วนมากกว่า (เหมือนดูโทรทัศน์สี)

 

ตำราภาษากรีกเบื้องต้นเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการ ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้จักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษากรีก เพื่อพวกเขาจะสามารถเริ่มอ่านและศึกษาจากพันธสัญญาใหม่

ฉบับภาษากรีก ตลอดจนกระทั่งใช้ประโยชน์จากคู่มือประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหาของพันธสัญญาใหม่ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่าน “อุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทธ. 2:15)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ทำความเข้าใจภาษากรีก”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น