คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ 5th Edition

“คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์” ประกอบไปด้วย คำอธิบายพระคัมภีร์และสารานุกรมพระคัมภีร์ สรุปใจความสำคัญของพระธรรมนั้นๆ รวมถึงภาพประกอบสีสันสวยงาม

ด้วยยอดพิมพ์กว่า 3 ล้านเล่มใน 30 ภาษา คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์และเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับการใช้คู่กับหนังสือซึ่งขายดีที่สุดตลอดกาลของโลก นี่จึงเป็น “หนังสือเรื่องเยี่ยมที่ควรมีถัดจากพระคัมภีร์

🚩 ในเล่มประกอบด้วย 🚩

✅ บทความจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิหลังและวิธีการใช้พระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ รวม 127 บทความ

✅ คู่มืออ่านพระคัมภีร์ทีละตอน พร้อมอธิบายคำสำคัญกับประเด็นต่างๆ ในด้านความหมายและการตีความ รวม 826 หน้า

✅ ภาพสีสวยงามพร้อมคำบรรยายกว่า 700 ภาพ แสดงให้เห็นโลกของบุคคลและเหตุการณ์ในพระคัมภีร์อย่างแจ่มชัด

✅ แผนภาพและแผนภูมิ รวม 20 ภาพ ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และภูมิหลังแบบเข้าใจง่าย

✅ แผนที่ 68 ภาพ บอกตำแหน่งและรายละเอียดอื่นๆ ตรงจุดที่จำเป็น

✅ มีดัชนีค้นคำที่ครอบคลุมสิ่งสำคัญ (บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ และคำสอน) ทั้งหมดในพระคัมภีร์รวมถึงในคู่มือเล่มนี้ด้วย

 

เขียนโดย แพท และ เดวิด อเล็กซ์ซานเดอร์
ISBN 978- 616-7860-84-8
รหัสสั่ง 7170/1
จำนวนหน้า 826

จากความสงสัย สู่คำสรรเสริญ

ในโลกที่ดูเหมือนไร้ซึ่งการควบคุม คริสเตียนในปัจจุบันจำเป็นต้องฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณโดยศึกษาพระธรรมฮาบากุก การฝึกฝนนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยคำถามอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิต และยังต้องผ่านการรอคอยด้วยใจอดทน แต่นั่นจะนำไปสู่การสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และได้ค้นพบว่าพระองค์ทรงควบคุมโลก เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ และชีวิตของเราเอาไว้อย่างแท้จริง เราเองจะพบว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ไว้วางใจได้ แม้กระทั่งในเวลาอันมืดมิดที่สุด
เนื้อหาใน จากความสงสัย สู่คำสรรเสริญ ถูกแบ่งออกเป็นตอนใหญ่และตอนย่อย ซึ่งเป็นการจัดเตรียมบทเทศนาที่ให้ความชัดเจน มีประโยชน์ต่อนักเทศน์ในการสร้างชุดคำเทศนา หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยได้ให้คำถาม ประเด็นสนทนา แนวคิดเพื่อการกระทำ และข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม
เขียนโดย โจนาธาน แลมบ์
ISBN 978- 616-7860-85-5
รหัสสั่ง 4120/1
จำนวนหน้า 188

แด่ทุกความบากบั่น

ด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งและคำแนะนำที่มักทำให้แปลกใจ เคลเลอร์ได้แสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าสติปัญญาในพระคัมภีร์มีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับคำถามของเราเกี่ยวกับการทำงานในทุกวันนี้ แท้จริงแล้ว ทัศนะเรื่องการทำงานของคริสเตียนที่ว่า เราทำงานเพื่อรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่ตัวเราเอง สามารถก่อให้เกิดรากฐานสำหรับชีวิตด้านวิชาชีพที่เจริญเติบโตและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล เคลเลอร์แสดงให้เห็นว่าความดีเลิศ ความซื่อสัตย์ วินัย ความสร้างสรรค์ และความหลงใหลที่มีในที่ทำงานสามารถช่วยผู้อื่นได้ และกระทั่งถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการนมัสการ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อประโยชน์ของตนเอง

เขียนโดย ทิโมธี เคลเลอร์
ISBN 978- 616-7860-83-1
รหัสสั่ง 4670/1
จำนวนหน้า 315

ศาสนศาสตร์ฉบับย่อ

“หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายอย่างรัดกุมถึงหลักการต่างๆ ซึ่งสำหรับผมแล้ว ดูเหมือนจะเป็นแก่นแท้ของศาสนาคริสตร์ ด้วยมองว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นทั้งระบบความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิต… ผมมักกล่าวกับนักศึกษาของผมเสมอว่า ศาสนศาสตร์มีไว้สำหรับการสรรเสริญและการอุทิศตน นั่นคือการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและการปฏิบัติในทางของพระองค์
ดังนั้น เราจึงควรนำเสนอศาสนศาสตร์ในลักษณะที่นำมาซึ่งความตระหนักถึงการอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า ศาสนศาสตร์จะสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อเรานำหลักการต่างๆ มาปฏิบัติอย่างมีสติภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ศาสนศาสตร์ได้กล่าวถึงนั้น และเมื่อศาสนศาสตร์นั้นเป็นเหมือนบทเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์”
เจ.ไอ. แพคเกอร์

 

เขียนโดย เจ.ไอ. แพคเกอร์
ISBN 978- 616-7860-82-4
รหัสสั่ง 715/3
จำนวนหน้า 280

เทศนา 2 ทิโมธี

🥰 คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ 🥰
✅ เข้าใจว่าพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากเพื่อให้เกิดผลดีสำหรับประชากรของพระองค์
✅ เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ ไม่ใช่ซาตาน
✅ ช่วยเหลือผู้คนให้ไว้วางใจพระเจ้าในยามที่เผชิญความทุกข์ยาก
✅ คิดพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละตอนของพระธรรม 2 ทิโมธีสำคัญต่อผู้ฟังอย่างไร
✅ สอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน

 

เขียนโดย เดวิด สเปราส์
ISBN 978- 616-7860-81-7
รหัสสั่ง 7120/1
จำนวนหน้า 107

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

วิทยาการยุคใหม่มักลดบทบาทของพระเจ้าให้เหลือแค่มิติแห่งความเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จุดประเด็นให้เราฟื้นความสำนึกถึงพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ สูงสุดและทรงน่าเกรงขามยิ่งนักในฐานะพระเจ้าที่เราไม่อาจเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ขณะที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้พระองค์ดูเหมือนผู้ที่เราสัมผัสแตะต้องไม่ได้ พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้า องค์เดียวกันกับที่มาปรากฎในรูปของ กายเนื้อนามว่า เยซู ที่สัมผัสแตะต้องเรา มีปฏิสัมพันธ์กับเรา และโน้มนำเราเข้าสู่การมีความสัมพันธ์กับพระองค์เอง
“ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ให้มุมมองของความหมายแห่งความบริสุทธิ์ และสาเหตุที่ว่าทำไมพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ที่ผู้คนทั้งตราตรึงใจและยำเกรง ในเล่มนี้เป็นการสำรวจอย่างลึกซึ้งและเร้าอารมณ์เกี่ยวกับพระลักษณะ ของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นคำนิยามของทุกสิ่งที่เราเป็นและทำในฐานะที่เป็นคริสเตียน ดร. อาร์. ซี. สโปร์ลกล่าวว่า “ความบริสุทธิ์มีผลต่อทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การกีฬา เรื่องรักใคร่ คือมีผลต่อทุกๆ สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย” ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยปรับมุมมองที่คุณมีต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์

 

เขียนโดย ดร. อาร์. ซี. สโปร์ล
ISBN 978- 616-7860-79-4
รหัสสั่ง 5000/2
จำนวนหน้า 198

มุมมองใหม่ต่อศาสนศาสตร์คริสเตียน

หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณให้ใช้สัจจะของศาสนตาสตร์คริสเตียนเพื่อดวามเป็นไท
และกลายเป็น “คนใหม่” ที่รับการสร้างโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อคุณจะดำเนินชีวิตที่
“ประกอบด้วยพระวัญญาณบริสุทธิ์” อย่างเต็มที่

ฮวง สาบิน เป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่ไม่ได้ประจำในสถานศึกษาใด
เขาเดินทางไปสอนตามภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชียเป็นหลัก เขายังเป็นอาจารย์
พิเศษที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมสิงคโปร์ด้วย เขาสมรสแล้ว ภรรยาชื่อ ซู-ลิน
และเป็นคุณพ่อของลูกสองคน คือ เมย์ และจอยแอน

 

เขียนโดย ฮวง สาบิน
ISBN 978- 616-7860-80-0
รหัสสั่ง 7960/2
จำนวนหน้า 246

1, 2 และ 3 ยอห์น

พระธรรม 1, 2 และ 3 ยอห์น เป็นจดหมายฝากที่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าอัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียน โดย 1 ยอห์นเป็นจดหมายเวียนไปยังคริสตจักรต่างๆ และ 2 ยอห์นเขียนฝากไปยังคริสตจักรแห่งหนึ่ง ส่วน 3 ยอห์นเขียนเพื่อหนุนใจเพื่อนคนหนึ่งของท่าน
สาระสำคัญที่สุดของพระธรรมทั้งสามเล่มนี้คือ การรักซึ่งกันและกันในหมู่ธรรมิกชน ซึ่งจะแสดงออกโดยทางการปฏิบัติต่อกันและการร่วมสามัคคีธรรมกัน และนี่ยังเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่าใครเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่
อรรถาธิบายเล่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสำคัญของจดหมายเหล่านี้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีด้วย เพราะตอนท้ายของแต่ละหัวข้อมีคำถามเชิงอภิปราย ซึ่งอาจใช้ใคร่ครวญส่วนตัว หรืออภิปรายในกลุ่มก็ได้

 

เขียนโดย เจฟฟ์ บลันด์
ISBN 978-616-7860-78-7
รหัสสั่ง 7960/2
จำนวนหน้า 102