ประชาสัมพันธ์ โครงการ “หนึ่งคนถวาย หลายคนอ่าน”


โครงการมอบหนังสือ“คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์” ให้แก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ“เพราะการให้ เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

#กนกบรรณสารขอเชิญชวนทุกท่านที่เห็นคุณค่าของการอ่าน และปรารถนาจะเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านหนังสือ โดยการร่วมถวายหนังสือคู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์The Lion Handbook to the Bible 5th Edition ให้แก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้และความเชื่อที่ถูกต้องของคริสเตียน ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความสนใจเรื่องราวของพระเจ้าได้ ❤️

คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้เต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ต่างๆ ในพระคัมภีร์ที่ละเอียดครอบคลุม เป็นแหล่งค้นคว้าที่น่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ด้วยการจัดทำอย่างประณีต และรูปเล่มที่แข็งแรงทนทาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีไว้ในห้องสมุดสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาจำนวนมากที่จะได้อ่านและค้นคว้าตลอดระยะเวลาหลายสิบปี หนังสือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์และความเชื่อของคริสเตียน และอาจเป็นสะพานให้เขาเหล่านั้นมาถึงความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์และสารานุกรมพระคัมภีร์ในเล่มเดียวกัน ซึ่งถูกจำหน่ายออกไปแล้วกว่า 3 ล้านเล่มในกว่า 30 ภาษาทั่วโลก มีภาพประกอบสีสันสวยงามกว่า 700 ภาพ เช่น ภาพสัตว์และพืชที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ สิ่งของเครื่องใช้ ภาชนะ สถาปัตยกรรมในยุคโบราณ ทำให้นักเรียนนักศึกษาเห็นภาพของสิ่งต่างๆ ในพระคัมภีร์และเข้าใจวิถีชีวิตในสมัยนั้นมากขึ้น มีแผนภาพและแผนภูมิรวม 20 ภาพ ซึ่งให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และภูมิหลังแบบเข้าใจง่าย เช่น เปรียบเทียบยุคสมัยของพระคัมภีร์กับยุคสมัยต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลก มีแผนที่ 68 ภาพ ซึ่งช่วยให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยให้เข้าใจโลกในสมัยพระคัมภีร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีบทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ช่วยเปิดมุมมองและชวนขบคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในพระคัมภีร์ มีบทนำที่อธิบายภาพรวมและภูมิหลังของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม รวมถึงบทนำทั้งแบบแยกเป็นพันธสัญญาเดิมและใหม่ และแบบแยกเป็นหมวดวรรณกรรม เป็นคู่มือสำหรับศึกษาพระคัมภีร์เรียงไปทีละตอน มีสรุปใจความสำคัญของพระธรรมนั้นๆ และสรุปหัวเรื่องของแต่ละบท มีการอธิบายคำสำคัญ ชื่อต่างๆ และการตีความ ซึ่งช่วยให้เข้าใจซึ่งพระคัมภีร์ทั้งเล่มกระจ่างขึ้น ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารบบพระคัมภีร์ (Canon) และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์สารบบที่สองหรืออธิกธรรม เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเกี่ยวกับความเชื่อของคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ได้ด้วย มีดัชนีชื่อและคำศัพท์ที่ครอบคลุมสิ่งสำคัญต่างๆ (บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ และคำสอน) ในพระคัมภีร์ รวมถึงในคู่มือเล่มนี้ด้วย ทำให้การค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น จึงเป็น “หนังสือเรื่องเยี่ยมที่ควรมีถัดจากพระคัมภีร์”

หากท่านเห็นว่าการอ่านเป็นการจุดประกายความรู้เพิ่มพูนปัญญา และมีภาระใจที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ #กนกบรรณสารขอเรียนเชิญท่านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนตามภาระใจผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดในโพสนี้ หรือท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Google Form ได้เพียงคลิ๊ก Link ด้านล่างนี้ค่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl8KDWxB_QxJNS9LZe7oPGVkd5GaGvOlTRukFK58PwA9CtoQ/viewform

…………………………………………….

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
Line id : @kanokbannasan
Email : orders@kanokbannasan.org
ทางหมายเลข 0 2417 2511-3
หรือที่ ร้านเพื่อนนักอ่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *